Chi tiết

Công ty Yến Sào Việt nằm trong top 500

  Hot!

CÔNG TY YẾN SÀO VIỆT NẰM TRONG TOP 500...

Năm 2011 vừa qua Công ty TNHH Sản Xuất TM & DV Yến Sào Việt đã vinh dự được người tiêu dùng bình chọn là một trong "Top 500 Sản phẩm - Dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam".

Kết quả công bố được căn cứ dựa trên khảo sát người tiêu dùng về sản phẩm, dịch vụ do trung tâm Thương hiệu - Đại học Thương Mại tiến hành tại 3 miền Bắc-Trung-Nam

Điều này cho thấy sự tín nhiệm của người tiêu dùng vào Sản phẩm - Dịch vụ của Công ty TNHH Yến Sào Việt. Đồng thời cũng là kết quả có được nhờ những nỗ lực phát triển, cải thiện không ngừng về chất lượng Sản phẩm - Dịch vụ của Công ty.

Thông báo Công ty TNHH Sản Xuất TM&DV lọt vào Top 500

Kỷ niệm chương của chương trình Top 500 Sản phẩm - Dịch vụ hàng đầu Việt Nam

Yến Sào Việt